:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566


img

purchases_file_214.png

file

purchases_file_214_54_14_744.pdf

purchases_file_214_54_41_825.pdf