:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ลงประกาศ: 8 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566


img

purchases_file_202.png

file

purchases_file_202_50_1_353.pdf

purchases_file_202_50_47_470.pdf