:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566


img

purchases_file_188.png

file

purchases_file_188_4_20_90.pdf

purchases_file_188_4_47_141.pdf