:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556


img

purchases_file_234.png

file

purchases_file_234_8_4_289.pdf