:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


img

purchases_file_204.png

file

purchases_file_204_45_40_590.pdf

purchases_file_204_46_5_827.pdf