:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ลงประกาศ: 8 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566


img

purchases_file_201.png

file

purchases_file_201_46_52_942.pdf

purchases_file_201_47_13_219.pdf