:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


img

purchases_file_186.png

file

purchases_file_186_5_10_391.pdf

purchases_file_186_8_17_844.pdf