:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 7 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_161.png

file

purchases_file_161_22_14_565.pdf