:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ลงประกาศ: 7 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_147_57_616523.pdf

purchases_file_147_57_672848.pdf