:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2565

วันที่ลงประกาศ: 8 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2565 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)


file

purchases_file_191_35_5_573.pdf

purchases_file_191_36_19_231.pdf