:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2566

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 2 ปี 2566 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนเมษายน 2566)


file

purchases_file_190_23_13_91.pdf

purchases_file_190_24_58_198.pdf