:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ควบคุมงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๓๒.๖๐ เมตร ยาว ๔๓.๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๑.๙๑ ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วันที่ลงประกาศ: 25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_219_55_59_287.pdf