:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4/2565

วันที่ลงประกาศ: 9 ส.ค. 2565

รายละเอียด: แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด ไตรมาส 4/2565 แผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง ไตรมาส 4/2565 แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ไตรมาส 4/2565


file

procurement_plan_113_2022_9_24_745537.pdf

procurement_plan_113_2022_9_24_757599.pdf

procurement_plan_113_2022_9_24_763420.pdf