:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

วันที่ลงประกาศ: 20 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_213_11_34_482.pdf