:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราค

วันที่ลงประกาศ: 8 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file

purchases_file_184_31_18_128.pdf