:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง 32 เมตร  ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


img

purchases_file_181.png

file

purchases_file_181_10_6_919.pdf