:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 43.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 43.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2566 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


img

purchases_file_180.png

file

purchases_file_180_46_50_317.pdf

purchases_file_180_46_5_234.pdf