:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด หมู่ที่ ๒ - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายทางแจ้ห่ม - วังเหนือ (๑๐๓๕) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลร่องเคาะ อำเ

วันที่ลงประกาศ: 28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_158_50_51_574.pdf