:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 1 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_165.png

file

purchases_file_165_18_18_762.pdf

purchases_file_165_18_3_595.pdf

purchases_file_165_18_50_983.pdf

purchases_file_165_19_4_668.pdf

purchases_file_165_26_22_630.pdf