:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุด บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 17 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุด บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


file

purchases_file_236_10_29_155.pdf