:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 16 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


img

purchases_file_233.png

file

purchases_file_233_39_8_142.pdf