:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำตอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ จุด

วันที่ลงประกาศ: 16 ส.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_232_5_20_8.pdf