:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนท่อเมน บ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_167_3_43_228.pdf