:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีกำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ผ่านทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ในระหว่าง วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ณ จังหวัดลำปาง

20 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร