:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายโกสินทร์ แสงสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ National Test (NT) และตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำ

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายโกสินทร์ แสงสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ National Test  (NT และตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร