:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร