:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านวังใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ร่องเคาะ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม อสม.บ้านวังใหม่

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร