:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการใช้งานพัสดุโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์กาบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และการติดตามผลการดำเนินการของกลุ่มประปาหมู่บ้าน ในวันที่

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการใช้งานพัสดุโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์กาบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และการติดตามผลการดำเนินการของกลุ่มประปาหมู่บ้าน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร