:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันที่ 1 มีนาคม 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ ออกฉีดวัคซีนสุนัข-แมว พื้นที่วัด ในเขตตำบลร่องเคาะ จำนวน 12 วัด รวมจำนวนสัตว์ 76 ตัว เป็นสุนัขจำนวน 55 ตัว และแมวจำนวน 2

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร